Uygulama Hizmetleri

SAHA UYGULAMA VE MONTAJ İŞLERİ

Uzman ve tecrübeli saha montaj ekibimiz ile beraber her türlü makina/ekipman montajı ve borulama işleri, projeye uygun olarak hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilir.

 • Ekipman (pompa, tank, vb…) montajları
 • Borulama sistemleri imalatı
 • DI (deiyonize) su sistemleri
 • Saflaştırılmış (Purefied) Su Sistemleri
 • WFI (Water for injection) sistemleri
 • Saf Buhar (Pure Steam) Sistemleri
 • Vana tarlası
 • Pigging sistemleri
 • Ceketli boru sistemleri
 • Tank imalat ve montajları (süt tankları, WFI su tankları, DI su tankları, ceketli tanklar, karışım hazırlama tankları, vb…)

ANAHTAR TESLİMİ TESİS KURULUMU

İhtiyaç duyulan prosese göre mühendislik ve proje çözümleri oluşturularak, yurtiçi ve yurt dışı ekipman teminleri, tank, skid ünite vb… atölye imalatları ve ardından da saha montajları yapılmaktadır. Bu ekipmanlar arası borulama (spool olarak hazırlanmış, ya da yerinde imalat yapılarak) ve otomasyon sistemleri de kurularak tesisin devreye alınması gerçekleştirilmektedir.

 • Süt ve süt ürünleri tesisi
 • Meyve suyu tesisi
 • Rafine yağ tesisi
 • Sıvı ev ve kişisel bakım ürünleri tesisi
 • Boya tesisi
 • Serum üretim tesisi
 • İlaç üretim tesisi
 • İhtiyaca uygun her türlü proses tesisi

ATÖLYEDE SPOOL ÜRETİM VE SKID İMALATI

Uygulama sahası montaj için hazır olmasa dahi izometrik çizimler/PI diyagramlar ile spool üretim ve skid imalatları atölye ortamında yapılarak, saha hazır olduktan sonra yerine montajları tamamlanabilmektedir. Böylece zamandan tasarruf sağlanarak hızlı bir devreye alma süreci gerçekleştirilir.

WPS / PQR (Welding Procedure Specification / Procedure Qualification Record)

Kaynak prosedürleri, yapılan kaynak yönteminin doğruluğunu teyit etmek, uygulamada test edilemeyen mekanik değerleri test etmek ve sonuçlarını raporlamak için kullanılan bir dizi test ve kontrolü içerir. Yapılan test sonuçlarının uygun çıkması durumunda, PQR (WPAR) hazırlanırken kullanılan değerler baz alınarak kaynak talimatları (WPS) oluşturulur. Üçüncü parti kuruluşlar tarafından onaylı bu dokumanlar ile imalatta kalite sürekliliği sağlanmış olur.

WELDLOG

Weldlog dokümanları belirli bir izometrik çizim üzerindeki kaynakların izometri numarası, kaynak numarası, tarihi, kaynak prosedürü, kaynakçı bilgileri gibi birçok bilgiyi içermektedir. Bu sayede her bir kaynak imalatının izlenebilirliği sağlanmış olur.

ORBİTAL KAYNAK

Boru kaynağında kullanılmak üzere geliştirilen ve “orbital kaynak yöntemi” olarak adlandırılan yöntem, iki ayrı borunun yada boru-fittingsin, aynı eksen üzerinde sabit kalarak kaynak makinesinin borunun dış kısmına monte edilen kelepçe üzerinde dairesel hareket etmesi sonucu kaynak işleminin gerçekleşmesini sağlayan otomatik bir sistemdir. Bu makinelerde son geliştirilmiş otomatik kontrol teknolojileri ile arkın hareketi kontrol altında tutulmaktadır. Hız ve güvenilirlik artarken, kaynakçı müdahalesi ise minimuma indirilmiştir.

ENDOSKOPİ – RÖNTGEN

Endoskopik muayene yöntemi (görsel muayene) ile kaynak bölgelerinin boru içinden video boroskop, fiberoskop, kamera gibi ekipmanlar ile incelenmesi yapılmaktadır. Kaynak kalitesinin kontrolü ve varsa yüzey çatlakları, korozyon, vb… problemlerin tespiti yapılabilmektedir.
İstenildiği taktirde radyografik muayene yöntemi ile de kaynak kalitesi kontrolü yapılabilmektedir. Bu muayene yöntemi ile optimum kaliteyi sağlamak için dahili-harici tüm hatalar (çatlak, köpürme, nüfuz etmeme, vb…) tespit edilir.

PASİVASYON

İşlenen, kesilen, bükülen ve kaynatılan krom parçaların paslanmaya karşı pasive edilerek yüzey üstünde koruyucu bir film tabakası oluşturma işlemidir. Krom malzemenin gerçekten paslanmaması için karbon malzemelerle temasının önlenmesi ve temas ettiğinde bulaşan karbon kalıntılarının asit ile yıkanması gereklidir.